Cloud Pak for Integration

Contact us

Contact us

En förpaketerad helhetslösning för alla era integrationsbehovNästa steg för framtidens integration

Alla teknologier som en gång varit banbrytande och möjliggjort den snabba utveckling vi ser i vår omvärld, har förbättrats, byggts ut och paketerats i en stegvis process som i efterhand knappt märks. 

Detsamma gäller integration, och dess underliggande system, standarder, plattformar och applikationsramverk. Idag finns oftast en integrationsplattform på de flesta företag som arbetar med ett flertal affärskritiska applikationer, eller så har man redan tagit nästa steg och nyttjar integrationsfunktionalitet som en tjänst (IaaS) eller via molninfrastruktur (Public Cloud). 

 

IBM Cloudpak for Integration

För att maximera affärsnyttan samtidigt som underhålls-, drift- och supportkostnader minimeras, har IBM tagit fram en skalbar paketeringslösning för integration som kallas IBM Cloudpak for Integration. 

Det är en komponentbaserad lösning där man kan nyttja så mycket eller så lite funktionalitet man behöver, och växa med mer funktionalitet och prestanda allteftersom affärs- eller omvärldskrav så ändras. IBM Cloudpak for Integration erbjuder stöd och bred funktionalitet för ett flertal integrationstillämpningar:

  • API management 
  • Applikations- och dataintegration
  • Enterprise meddelandehantering 
  • Event streaming 
  • Höghastighetsdataöverföring 
  • Secure Gateway 
Customer service_CPI_Enfo

Förpaketerad för drift i containermiljö – i valfri molnlösning

Plattformen är paketerad och kan köras i en containerbaserad miljö med Red Hat OpenShift via IBM Cloud som molntjänst, eller vilken annan infrastrukturlösning – i det publika molnet, på egen on-premise infrastruktur, eller i en hybridlösning. 

Med förpaketerade komponenter, en containermiljö för driftsättning och applikationsutveckling, och en arkitektur som är designad för automatisering, kan både tids- såväl som kostnadsbesparingar i utvecklingsarbetet snabbt realiseras. Upp till tre gånger kortare utvecklingstid, till 2/3-delar av priset – det är faktorer som kan vara avgörande för att just er verksamhet lyckas anpassa sig tillräckligt snabbt till snabbt föränderliga marknadskrav och kundförväntningar, och bibehålla nödvändig konkurrensförmåga. 

Enfo har arbetat med integration, IBM, och best practise-principer kring integrationsutveckling i över 20 år. Vi har experter och specialister som arbetar med arkitektur, lösningsdesign, utveckling och drift av IBMs produktportfölj samt Red Hat OpenShift containermiljöer. Vi ser IBM Cloudpak for Integration som en mycket stark och stabil integrationslösning med inbyggd flexibilitet som kan möta alla tänkbara integrationsbehov och hjälper gärna till med att utreda hur era verksamhetskrav kan lösas på bästa sätt. 

Industry 7

CP4I start kit

Även branschledande applikationer och verktyg behöver ledning och instruktion för att ge rätt resultat.  Enfo har paketerat IBM CPI tillsammans med kompletterande funktionalitet, samt vår beprövade integrationsmetodik; Baseline, i ett Baseline Start Kit som accelerator till ett lönsamt teknikskifte.

Ladda ner vår broschyr om Cloud Pak for Integration Baseline nedan. 

Ladda ner

Kontakta oss så berättar vi mer!

Magnus Strömer
+46 (0)709-63 39 65
magnus.stromer@enfo.se

Skicka en kontaktförfrågan