Underhåll 4.0 - Datadrivet underhållsarbete

Idag ser vi ett paradigmskifte inom tillverkningsindustrin där industriellt underhåll får allt större betydelse. Effektivt underhåll innebär en leveranssäkrad produktion och en ökad lönsamhet. Vill du veta hur? Genom att fokusera på din underhållsdata!

Vill du effektivisera ditt underhållsarbete? Kontakta oss för en gratis konsultation.

Vill du effektivisera ditt underhållsarbete? Kontakta oss för en gratis konsultation.

Datadrivet underhåll

Industri 4.0 - Förebyggande underhåll

För tillverkningsindustrin kan fördelarna med digitalisering vara enorma och på senare tid har industriellt underhåll fått allt större betydelse. Traditionellt har underhållsarbete främst kännetecknats av att släcka bränder och hantera oplanerade stopp. Underhåll sker när incidenterna väl uppstår. Detta kan sätta produktionen ur spel och riskera leveranssäkerheten. Idag kan vi dock undvika detta med moderna digitala lösningar. Genom att samla in underhålls- och produktionsdata kan du börja se mönster i ditt underhåll och utrustningens ”kritiska smärtgräns” kan upptäckas. Du kan därmed börja planera ditt underhåll utanför produktionstid och innan maskinhaveri uppstår.

Vi på Enfo har dock märkt att företag ibland behöver lite vägledning. För hur kommer man egentligen igång med datadrivet underhåll? Vi har satt ihop denna kunskapsbank som vi hoppas ska kunna bringa lite klarhet!

F_19_200-Enfo_E-bok_Datadrivet_underhållsarbete
Guide

Underhåll 4.0 - Datadrivet underhåll

Ladda ner vår guide för att få reda på hur du kan effektivisera ditt underhåll och optimera din produktion. Vi berättar om paradigmskiftet inom tillverkningsindustrin och listar 6 tips på hur du kan effektivisera ditt underhåll. Trevlig läsning!

Läs mer
Bloggar

Industriellt underhållsarbete

Paradigmskifte inom industriellt underhåll

Idag ser vi ett paradigmskifte inom tillverkningsindustrin där industriellt underhåll får allt större betydelse. Vill du veta vad som kännetecknar traditionellt underhåll och datadrivet underhåll, och vad de största skillnaderna är? Läs mer på vår blogg! 

Kvalitetssäkrad underhållsdata och BI

Det första steget som krävs för att uppnå ett effektivt underhållsarbete är att ha hög datakvalité och ett bra beslutstöd. Att ha sin data på ett och samma ställe i ett beslutstöd möjliggör ett proaktivt underhållsarbete där analyser kan göras baserat på realtidsdata. 

Prediktivt Underhåll

I denna blogg djupdyker vi i det mycket omtalade begreppet prediktivt underhåll. Vad är egentligen prediktivt underhåll, och vad innebär det för den svenska industrin och dess produktion? Men framförallt, hur kommer man igång? Läs mer på vår blogg för inspiration!

iStock-971969658
Ladda ner Webinar

Prediktivt underhåll

Detta är ett webinar med prediktivt underhåll i fokus. Vår underhållsexpert tar upp hur man kan prediktera befintliga data i underhållssystemet och hur man kan få tillgång till PLC-data, samt att visualisera detta till beslutsfattaren på ett bra sätt.

Ladda ner webinar
Bloggar

IBM Maximo

IoT + IBM Maximo = Intelligent underhåll

Idag står många företag inför utmaningen att börja digitalisera delar av sin verksamhet. Många är medvetna om att digitala lösningar kan spara på tid och resurser. Men det är vanligt att man tvekar inför starten i tron att en digitaliseringsprocess innebär stora investeringar i helt ny utrustning och nya maskiner. 

En sökmotor som kan revolutionera verksamhetens underhållsarbete!

I akuta situationer är tid pengar. Ett dygn av stillastående utrustning kan kosta din verksamhet flera miljoner. Trots det förlitar sig de flesta underhållsingenjörer fortfarande på sin egen erfarenhet. Någon samlad kunskapsbas finns sällan i den manuella världen. Men idag finns det en ny digital lösning som kan revolutionera underhållsbranschen.

Så får du ut den fulla potentialen från IBM Maximo

Stora industrier står idag inför utmaningen att få arbetsflödet i den växande verksamheten att fungera smidigt och kostnadseffektivt. De organisationer som är effektiva och produktiva med underhåll, inköp samt lager- och förrådshantering sparar både tid och resurser. Detta kräver dock en digitalisering av verksamheten och ett välutnyttjat Asset Management-system som IBM Maximo.

Så kan mindre bolag dra nytta av IBM Maximo

Tidigare har kraftfulla, digitala underhållssystem endast varit anpassade till stora verksamheter. Nu håller Enfo på att utveckla en lösning så att även små och medelstora företag kan få tillgång till samma typ av innovativa system och därmed snabbt få Return on Investment, ROI.