Download

Webinar - RPA i praktiken 

I det här webinariet bygger vi på föregående session där vi gick igenom bakgrund till automatisering med hjälp av RPA, och grunderna i hur man kan tillämpa RPA i rätt sammanhang, för rätt problem, på ett smart sätt – samtidigt som man håller både verksamhetens mål samt hela livscykeln för lösningen i åtanke.

Fokus den här gången ligger nu på RPA i praktiken och vi gästas av Nader Svärd från Tillväxtverket som nyligen implementerat RPA i verksamheten:

  • Hur ser verktyg och exempel på en RPA-lösning ut - en demonstration av några kraftfulla funktioner som exemplifierar hur snabbt och enkelt vi kan bygga processer med hjälp av RPA
  • Fallstudier; tillämpning av RPA i olika verksamhetsflöden, verksamhetsnytta och ROI
  • Expert på området; Nader Svärd, Tillväxtverket – Hur ser er syn på RPA i praktiken ut?

Längd 55 min.