Event 19 augusti

Rundabordssamtal för Sveriges kommuner  

Jobbar du i eller med kommunal verksamhet? Vi på Enfo vill hjälpa våra kommuner genom att skapa ett ekosystem där erfarenheter, utmaningar och möjligheter kan delas. Behov, krav och utmaningar är ofta likartade: Tillsammans kan vi hitta smarta lösningar som kommer fler till del. Vi fortsätter vår uppskattade serie rundabordssamtal för Sveriges Kommuner med en fördjupning kring praktiska erfarenheter av informationshantering och integrationsarbete.
DATE
2021-08-19
TIME
13.00-15.15
PLACE
Online

Anmälan

Rundabordssamtal för Sveriges kommuner  

Med pandemin har vi sett en exponentiell ökning av digitaliseringen på alla fronter i samhället. De direktiv som DIGG kommit ut med samt trycket från medborgarna ger än mer fokus på att förändra för att kunna möta behoven.  

Vi på Enfo vill hjälpa våra kommuner genom att skapa ett ekosystem där erfarenheter, utmaningar och möjligheter kan delas och därigenom få svar på frågor som: 

  • Hur ska man dra nytta av den information som finns i systemen?  
  • Hur utvecklar och erbjuder man bättre service för medarbetare och kommuninvånare?  
  • Hur löser vi dagens behov tillsammans med framtidens utmaningar på informationsområdet?  

Som ett första steg i detta ekosystem bjuder vi in ett mindre antal deltagare/personer till rundabordssamtal och tillsammans med er vill vi utveckla detta vidare.  

Behov, krav och utmaningar är ofta likartade – tillsammans kan vi hitta smarta lösningar som kommer fler till del!  

Vi fortsätter vår uppskattade serie rundabordssamtal för Sveriges Kommuner med en fördjupning kring praktiska erfarenheter av informationshantering och integrationsarbete.

Datum 
Torsdag den 19 augusti kl. 13.00 – 15.15 
I den här sessionen i vår serie Rundabordssamtal för Sveriges Kommuner gästas vi av
Peter Sundström från Karlstad Kommun som berättar om sina erfarenheter och perspektiv på:
-                        Verksamhetens utveckling,
-                        Hur behov kring teknikstöd ser ut
-                        Hur man har valt att möta behov med lösning och verktyg
-                        Hur prioriteringar o strategi ser ut framåt
 

Peter har lång erfarenhet från att arbeta med systemintegration i rollen som beställare och förvaltare.  Från kravställning till koordination och kvalitetssäkring - med ett stort antal plattformar och system samt flera olika leverantörskonstellationer. 

Under samlingsbegreppet Digitala Karlstad agerar Karlstads kommun gemensamt och kraftsamlar sitt digitaliseringsarbete. Aktiviteterna och arbetet är baserat på det strategidokument som tagits fram av SKR under benämningen ”Utveckling i en Digital Tid 

Agenda   

13.00  – Välkomna, introduktion   

13.15 – Karlstad Kommun, insikter och erfarenheter – Peter Sundström  

14.00 - Öppen diskussion - rundabordssamtal  

15.00 - Format och önskemål - arbete framåt  

15.15 - Tack   

Det här är ett digitalt event och privat diskussionsforum där vi använder oss av Teams som verktyg.   

Talare

Peter Sundström

Karlstad Kommun

Tack

Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag som möjliggör datadriven transformation för sina kunder. Vi är 900 nischade experter som jobbar för en intelligentare värld där teknologi stärker individer, affärer och samhällen.

Privacy Policy | © Enfo. All rights reserved.