Event 31 januari 2023

Rundabords- samtal  för Sveriges kommuner  

Vi ser en exponentiell ökning av digitaliseringen på alla fronter i samhället. För kommuner har t ex de direktiv som DIGG publicerar samt trycket från medborgarna gett än mer fokus på förändringsarbete för att kunna möta behoven.

Vi på Enfo vill hjälpa våra kommuner genom att skapa ett ekosystem där erfarenheter, utmaningar och möjligheter kan delas och därigenom få svar på frågor som:

-Hur ska man dra nytta av den information som finns i systemen?

-Hur utvecklar och erbjuder man bättre service för medarbetare och kommuninvånare?

-Hur löser vi dagens behov tillsammans med framtidens utmaningar på informationsområdet?

Vi fortsätter arbetet att bygga ett ekosystem runt digitalisering av Sveriges kommuner och bjuder in ett mindre antal deltagare/personer till rundabordssamtal. Tillsammans med er vill vi utveckla detta vidare.
DATE
2023-01-31 01:00:00
TIME
13.00-16.00
PLACE
Enfo Lilla Bantorget 15, Stockholm

Anmälan

Rundabordssamtal för Sveriges kommuner  

 

Behov, krav och utmaningar är ofta likartade – tillsammans kan vi hitta smarta lösningar som kommer fler till del! 

Vår uppskattade serie rundabordssamtal för Sveriges Kommuner går vidare efter pandemi-periodens distansbaserade format med att hållas på plats på Enfos kontor i Stockholm. Huvudtalare för dagen är Fredrik Wallerström som är chef, IT Infrastruktur på Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun, med drygt 72 000 invånare, står inför en kraftig befolkningstillväxt.

Det ställer höga krav på en ökad digitalisering. Kom och lyssna på de erfarenheter man byggt upp i Skellefteå Kommun, och hur man ser att man kan möta både interna och externa krav på kommunens digitala förmågor.

Skellefteå kommun är en av landets mest expansiva kommuner där det också investeras mest per capita. Kommunen väntar en befolkningstillväxt på cirka 20 procent redan 2030, och intresset för norra Sverige är generellt stort då över 1 000 miljarder kronor väntas investeras i regionen.

För att utveckla och samordna sin it-infrastruktur har man tagit ett antal steg framåt på både det strategiska och operativa planet för att därmed få full utväxling på de möjligheter digitaliseringen ger.

Agenda

 

13.00  – Välkomna, introduktion – Peter Johansson, IBM
13.15 –    Skellefteå Kommuns digitaliseringsresa och närliggande utmaningar
14.00 –   Frågestund, diskussion
15.00 –   Fika
15.20 –   Digitaliseringsarbete i offentlig sektor – Johan Ekberg, Apendo
15.50 –   Summering, Tack 

Vi ser fram emot en spännande eftermiddag full av intressanta idéer och diskussioner med er.

 

Allt är möjligt när vi hjälps åt och jobbar tillsammans.

Väl mött!

 

 

 

Huvudtalare

Fredrik Wallerström

chef, IT Infrastruktur Skellefteå kommun

Skellefteålogo
IBMLogo
logga apendo mindre

Tack

Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag med över 800 digitala experter. Med vår kunskap inom digital trust, data och analytics, applikationer, integration och managed services både utvecklar och driver vi IT-lösningar i molnet. Vi arbetar för en mer hållbar och intelligent värld där teknologi stärker människor, affärer och samhällen och stöttar deras utveckling.

Privacy Policy | © Enfo. All rights reserved.