Download

Guide - Fem heta trender inom Analytics och BI

I den Digitala dimensionen växer mängden data exponentiellt. Hur din organisation väljer strategi för att hantera detta är avgörande för hur ni står er i konkurrensen på en global marknad. 

Vår Trendguide inom Analytics och BI belyser följande områden :

  • Data Quality Management 
  • Visualisering  
  • Cloud BI
  • AI - Från hype till affärsvärde
  • Self Service BI