IBM - Strategic asset management

Contact us

Contact us

IBM - Strategic asset management

IBM Maximo är det ledande systemstödet för service- och underhållsverksamheter och ger dig kontroll över alla typer av utrustning, produktion, resurser, infrastruktur, anläggningar, transport och kommunikation genom att hantera dem alla på en gemensam plattform. Denna plattform gör det möjligt att dela med dig av och verkställa best practice, lager, resurser och personal.

Nu kan du optimera användandet av dina tillgångar och maximera avkastningen på investeringen. Maximo kan också kompletteras med branschlösningar samt tilläggsmoduler såsom schedulering, mobilitet och GIS-funktionalitet.

Maximo som system hamnar år efter år som ledande i Gartners Magic Quadrant. Enfo hjälper er att införa eller uppgradera Maximo som systemstöd.

Maximo Asset Management innehåller sex stycken huvudsakliga funktionsmoduler:

  • Asset management - Uppnå kontroll för att mer effektivt kunna spåra och hantera utrustningsinformation genom hela livscykeln.
  • Work management - Hantera både planerade och oplanerade arbetsorders, från den första begäran via färdigställande till dokumentation av nuläget.
  • Service Management - Definiera tjänsteerbjudanden, upprätta service level agreements (SLA), mer proaktivt styra servicenivån och implementera eskaleringsprocedurer.
  • Contract management - Få komplett support för köp, leasing, hyra, garanti, arbetskostnad, programvara och användardefinierade avtal.
  • Inventory management - Få all information om detaljerna av utrustningsrelaterade lager och dess användning, inklusive vad, när, var, hur många och hur värdefullt.
  • Procurement management - Stöder alla faser av hela företagets inköp såsom direkta inköp och lagerpåfyllning

 

Kontakta oss om ni har några frågor!

Skicka oss en kontaktförfrågan