Event 24 september

Enfo Masterclasses

Vi är ett team bestående av ambitiösa och passionerade kollegor som arbetar ihop för att erbjuda våra kunder värdeskapande lösningar där data står i centrum.

Genom vår starka tilltro på att rätt hantering och analys av data kan förändra världen har drivit oss till att dela med oss av vår expertis.

Därför bjuder vi in till vår serie av Masterclasses. Korta, intensiva kurser på en avancerad nivå, under ledning av våra experter. Som en bonus sker kunskapsutbytet i en miljö med likasinnade – nyfikna, kunskapstörstande och passionerade branschkollegor.

Deltagandet är kostnadsfritt och vi kommer i god tid skicka ut den länk du använder för att delta.
DATE
2021-09-24
TIME
11:00-12:00
PLACE
Online

Anmälan

Data governance för ökad kvalitet på kundleveransen.

Dagens analysprojekt har mer data än någonsin tillgängligt, samtidigt som kraven på utvecklingshastighet och self-service ökar. Kraven från kunderna har ändrats de senaste åren i takt med att molnet används mer och mer. I och med mer komplexa krav ökar också leveranserna och storleken på de initiativ som skapas. Tekniken har utvecklats i takt med kraven. Molnteknologi har gjort alla delar av ETL-kedjan enklare och det finns många verktyg som gör data lättare att integrera, lagra och distribuera.
 
Ändå har många företag svårt att realisera värdet av sin data. De arbetar ofta med rapporter, dashboards och dataprodukter. De byggs med fokus på den specifika utmaning som ska lösas. Men i takt med att lösningen byggs ut skapas både mer komplexitet och mer framtida legacy. Data som används kommer från flera källor och svarar på enstaka frågor utan samma definitioner. Det ger ett fragmenterat perspektiv av verksamheten istället för helhetsbilden som kunderna eftersträvar.
 
Den saknade pusselbiten är ofta struktur för styrning och ledning, det vi kallar data governance. Rätt strategi, policy, roller och organisation hjälper kvaliteten på analyticsleveransen. Det förbättrar också kommunikation med resten av verksamheten kring vad och hur det görs. Tydlighet i leveransen ger ökad möjlighet att få rätt fokus och budget för att driva initiativet vidare. Det är också viktigt med ägarskap för att skapa en mer datadriven verksamhet.
 
Delta i vår Masterclass den 24 september för att ta del av:
  • Vad som ingår i begreppet governance.
  • Hur data- och analyticsgovernance möjliggör bättre leveranser.
  • Så undviker du problem kring dålig datakvalitet.
  • Hur du skapar en bättre helhetsbild kring er data.
 
Deltagandet är kostnadsfritt och vi kommer i god tid skicka ut den länk du använder för att delta.

Talare

Andreas Borg

Senior Consultant Advisory

Tack

Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag som möjliggör datadriven transformation för sina kunder. Vi är 900 nischade experter som jobbar för en intelligentare värld där teknologi stärker individer, affärer och samhällen.

Privacy Policy | © Enfo. All rights reserved.