Event 12 november

Enfo Masterclasses

Vi är ett team bestående av ambitiösa och passionerade kollegor som arbetar ihop för att erbjuda våra kunder värdeskapande lösningar där data står i centrum.

Genom vår starka tilltro på att rätt hantering och analys av data kan förändra världen har drivit oss till att dela med oss av vår expertis.

Därför bjuder vi in till vår serie av Masterclasses. Korta, intensiva kurser på en avancerad nivå, under ledning av våra experter. Som en bonus sker kunskapsutbytet i en miljö med likasinnade – nyfikna, kunskapstörstande och passionerade branschkollegor.

Deltagandet är kostnadsfritt och vi kommer i god tid skicka ut den länk du använder för att delta.
DATE
2021-11-12 01:00:00
TIME
11:00-12:00
PLACE
Online

Anmälan

Power BI vs Qlik Sense

För varje år ökar datamängden hos företag och organisationer, vilket sätter ett större fokus på arkitektur och utveckling av analyser. Det höjer även förväntningarna från kravställare samt sätter press på riktningen BI-verktygen behöver ta framåt. Det primära målet för både Microsoft (med Power BI) och Qlik (med Qlik Sense) är att erbjuda en komplett dataplattform istället för endast ett verktyg, numera med fokus även inom områdena prediktion, big data och datadelning.

Det behövs fler kunskapsområden som BI-utvecklare idag än någonsin tidigare, vilket ofta ställer större krav på att få specialister inom olika områden att jobba tillsammans.

I denna session kommer vi att jämföra de två branschledande BI-verktygen, Qlik Sense och Power BI. De har dock olika fokus som vi kommer titta närmare på: I Power BI integreras allt i den Microsoft-miljö du redan sitter i, eller använder delar av. Medan Qlik är miljöoberoende. Det öppnar upp för olika lösningar beroende på vilket problem du står inför. Många gånger får utvecklare leda beslutstagare till rätt verktyg för just deras miljö. 

Under denna session kommer vi ge er en bättre inblick i verktygens styrkor och grund för att närmare utforska möjligheterna för dig och ditt företag att välja rätt väg!

Delta i vår Masterclass 12 november där vår agenda kommer vara:
• Introduktion, Power BI & Qlik Sense
• Styrkor och svagheter
• Ekosystem
• Vägen framåt
 
Deltagandet är kostnadsfritt och vi kommer i god tid skicka ut den länk du använder för att delta.

Talare

Afeef Chowdhury

Analytics Consultant

Michael Hed

Senior Business Intelligence Consultant

Tack

Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag med över 800 digitala experter. Med vår kunskap inom digital trust, data och analytics, applikationer, integration och managed services både utvecklar och driver vi IT-lösningar i molnet. Vi arbetar för en mer hållbar och intelligent värld där teknologi stärker människor, affärer och samhällen och stöttar deras utveckling.

Privacy Policy | © Enfo. All rights reserved.