Event 10 december

Enfo Masterclasses

Masterclasses är ett initiativ som uppstod genom att vi identifierat olika områden som efterfrågas på marknaden med data som den gemensamma faktorn. Bland annat: Data governance, skillnaden mellan Power BI och Qlik Sense och varför tydlig kommunikation är en betydande faktor för ett lyckat projekt.

Vi är ett team av ambitiösa och passionerade kollegor som arbetar ihop för att erbjuda våra kunder värdeskapande lösningar där data står i centrum.

I våra Masterclasses kommer du få med dig konkreta tips som gör din vardag som konsult effektivare och enklare.
DATE
2021-12-10
TIME
11:00-12:00
PLACE
Online

Anmälan

Det goda samtalet - för en framgångsrik kundleverans

En framgångsfaktor för oss som konsultbolag är att ha välfungerande kommunikation i våra projekt. Du vet själv när du haft ett bra samtal, du känner det i magen; det där gick bra! Vad som troligen har hänt är att du och din motpart har lärt er något om varandra och ni har båda upplevt ett bra samtal. Ni har nu satt grunden för en fortsatt relation och dialog.

När vi går in i ett möte så ligger det på båda parter att vara tydliga med vad som ska avhandlas. Det gäller nu att fånga varandras intresse och ge er båda ett fokus på det som ska diskuteras. Vägen dit är att ställa frågor och lyssna på svaren. Genom att ställa relevanta frågor baserat på kundens behov har du en riktigt bra grund för att åstadkomma det ”goda samtalet”.

Konsekvensen av att inte vara förberedd och använda sig av frågor för att förstå vad mötet gäller innebär ofta förlorad tid, pengar och/eller förtroende.

Genom att träna på att ställa frågor och att lyssna på motpartens frågor lär vi oss oändligt mycket och det är grunden för att skapa förändring mot en gemensam riktning.

Under denna Masterclass går vi igenom hur vi kan bli bättre på att skapa rätt förutsättningar för ett bra samtal.

Vi kommer också prata om olika frågetyper som du kan använda dig av för att få din motpart att dela med sig, men också hur du kan använda frågor för att leda din motpart mot det mål du har. Frågor är också bra för att säkerställa att båda parterna har samsyn.

Avslutningsvis kommer vi att erbjuda er en mall som ni kan nyttja för att lyckas med det goda samtalet. Anmäl dig till vår Masterclass den 10 december för att ta del av den verktygslåda vi använder genom följande upplägg.

Agenda:

  • Förutsättningar för ett bra samtal
  • Olika frågetyper
  • Mall - Det goda samtalet

Varmt välkommen till Enfo Masterlass! 

 

Deltagandet är kostnadsfritt och vi kommer i god tid skicka ut den länk du använder för att delta.

Talare

Jenny Hellström

Business & Consultant Manager

Robert Granfors

Senior Solution Sales Manager

Tack

Enfo är ett nordiskt IT-tjänstebolag med över 800 digitala experter. Med vår kunskap inom digital trust, data och analytics, applikationer, integration och managed services både utvecklar och driver vi IT-lösningar i molnet. Vi arbetar för en mer hållbar och intelligent värld där teknologi stärker människor, affärer och samhällen och stöttar deras utveckling.

Privacy Policy | © Enfo. All rights reserved.