Enfo Masterclasses

Enfo Masterclasses - Data governance
för ökad kvalitet på kundleveransen

Dagens analysprojekt har mer data än någonsin tillgängligt, samtidigt som kraven på utvecklingshastighet och self-service ökar. Den saknade pusselbiten i många projekt är ofta struktur för styrning och ledning, det vi kallar data governance.

Ladda ner vår Masterclass för att ta del av:

  • Vad som ingår i begreppet governance.
  • Hur data- och analyticsgovernance möjliggör bättre leveranser.
  • Så undviker du problem kring dålig datakvalitet.
  • Hur du skapar en bättre helhetsbild kring er data.

Ladda ner vår Masterclass genom att fylla i dina kontaktuppgifter!