Enfo Masterclasses

Det goda samtalet - för en framgångsrik kundleverans

En framgångsfaktor för oss som konsultbolag är att ha välfungerande kommunikation i våra projekt. I denna Masterclass går vi igenom hur vi kan bli bättre på att skapa rätt förutsättningar för ett bra samtal och vi kommer att erbjuda en mall för att du ska lyckas med det goda samtalet.

Ladda ner vår Masterclass genom att fylla i dina kontaktuppgifter!