Webinar
Vet du hur din data skall användas för strategisk affärsnytta?

Mängden data ökar för varje dag! För att dra nytta av den datan ni har krävs det ett medvetet strategiskt arbete, för det sker inte automatiskt. En koppling mellan affärsstrategi och databehov samt en exponentiellt ökande datamängd gör att även behovet av Data Governance och Masterdata Management, MDM, ökar hela tiden.

Målet med MDM är nämligen att underlätta användningen av data i din organisation. Det innebär även att säkerställa att informationen är tillförlitlig, konsekvent och tillgänglig för de som behöver den, när de behöver den.

 

I detta webinar får du konkreta nycklar till hur du påbörjar resan mot en datadriven organisation. Vi kommer bland annat att ta upp:

  • Vikten av en datastrategi
  • Hur du kan identifiera grundläggande Masterdata
  • Varför du bör ha processer och en effektiv datastyrning
  • Hur verktyg kan stödja Masterdata-flödet och dina processer

Tibco, som är en ledande aktör inom MDM-området kommer också att dela sin syn på hur ett MDM-projekt kan resultera i ett helt nytt sätt att styra verksamheten på. 

 

Ladda ner webinariet genom att fylla i formuläret nedan!