ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
Välkomna automatiseringen och häng med i den digitala revolutionen! Idag räcker det inte att jobba hårt, det är de företag som jobbar smartast som vinner!  

KONTAKTA OSS FÖR EN GRATIS KONSULTATION

HÄNG MED I DEN DIGITALA REVOLUTIONEN

RPA står för Robotic Process Automation och innebär att man använder robotteknik och artificiell intelligens för att repetera och efterlikna det mänskliga arbetsflödet. Med hjälp av RPA frigörs tid som kan användas till mer värdeadderande arbete istället för rutinuppgifter som kan ersättas med en digital assistent.

För att kunna fatta välgrundade beslut för hur din verksamhet på bästa sätt kan ta nästa steg i automatiseringsresan måste du tydliggöra vilka möjligheter, risker, styrkor och svagheter som effektiviseringsarbetet kan innebära. 

Ta reda på vilka möjligheter till effektiv automatisering som finns i just din organisation!

AUTOMATISERA DIN EKONOMIAVDELNING
LADDA NER GUIDEN

Ekonomiavdelningens processer är perfekt lämpade för RPA.  Ofta sitter kompetent personal med administrativa uppgifter, som de gärna skulle slippa. Ladda ner guiden och få insikt i vilka processer som går att automatisera, samt fördelarna med en digital assistent.

Ladda ner guiden
WEBINAR
RPA - Why, What & How?

Detta inspelade webinar introducerar RPA: s potential på arbetsplatsen, med tonvikt på att hitta bättre och smartare sätt att åstadkomma mer med mindre ansträngning på kortare tid.

se webinaret
Digital era_2

RPA DISCOVERY WORKSHOP

De 3 främsta anledningarna till varför du ska göra en RPA Discovery Workshop

Identifiera potential

Identifiera områden och processer som är bäst lämpade för automatisering.

Gemensam bild

Ökad förståelse för hur RPA kan göra skillnad för verksamheten och skapa affärsvärde.

En tydlig plan framåt

Ökad förståelse för vad som krävs för ett framgångsrikt automatiseringsarbete.

WORKSHOP
RPA DISCOVERY WORKSHOP

Är du nyfiken på hur RPA kan göra nytta för din verksamhet?
Med vår workshop får du en kartläggning av din verksamhet och identifierade processer där RPA kan göra bäst nytta!

LÄS MER

KONTAKTA OSS FÖR EN GRATIS KONSULTATION