Robotic
Process
Automation

Välkomna automatiseringen och häng med i den digitala revolutionen! Idag räcker det inte att jobba hårt, det är de företag som jobbar smartast som vinner!

Kontakta oss för en gratis konsultation

Kontakta oss för en gratis konsultation

Häng med i den digitala revolutionen

RPA står för Robotic Process Automation och innebär att man använder robotteknik och artificiell intelligens för att repetera och efterlikna det mänskliga arbetsflödet. Med hjälp av RPA frigörs tid som kan användas till mer värdeadderande arbete istället för rutinuppgifter som kan ersättas med en digital assistent.

För att kunna fatta välgrundade beslut för hur din verksamhet på bästa sätt kan ta nästa steg i automatiseringsresan måste du tydliggöra vilka möjligheter, risker, styrkor och svagheter som effektiviseringsarbetet kan innebära. 

Ta reda på vilka möjligheter till effektiv automatisering som finns i just din organisation!

F_19_200-Enfo_E-bok_Så_stratar_du_automatiseringen_av_ekonimiavdelning
Guide

Automatisera Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens processer är perfekt lämpade för RPA.  Ofta sitter kompetent personal med administrativa uppgifter, som de gärna skulle slippa. Ladda ner guiden och få insikt i vilka processer som går att automatisera, samt fördelarna med en digital assistent.

Hämta guiden
Är RPA nytt för dig?

Detta är RPA

Blogg
RPA - Vad är det?
Blogg
Fördelar med RPA
Blogg
Användnings-
områden för RPA.
RPAWebinar_Campaign
Webinar

RPA - Why, What & How?

Detta inspelade webinar introducerar RPA: s potential på arbetsplatsen, med tonvikt på att hitta bättre och smartare sätt att åstadkomma mer med mindre ansträngning på kortare tid.

Ladda ner Webinaret

Läs mer om RPA

Bättre verksamhetsstyrning med RPA

Tänk om det vore möjligt att  det mest mekaniska, repetitiva och - i ärlighetens namn, lätt själsdödande - kunde automatiseras så att det skapades mer tid för reflektion över utfallet, och en möjlighet att utveckla modellerna för uppföljning.

AI vs. RPA

Artificial Intelligence (AI) and Robotic Process Automation (RPA) have been on everyone's lips for the past couple of years. The use for artificial intelligence are basically limitless, as RPA almost always aims to automate human work. How do these two relate to each other? (English blog)

Typiska fallgropar i samband med RPA-implementationer

Många leverantörer av RPA-teknik lovar guld och gröna skogar utan att nämna eventuella problem som kan uppstå i samband med implementationerna. För att lyckas nå den önskade nyttan av RPA så behöver organisationerna förbereda sig på några kritiska utmaningar – i den här bloggen nämns tre vanliga.

RPA+ Analytics = Arbetarens Frigörelse?

RPA är en relativt ung teknik som gör det möjligt att hämta data från källor som tidigare varit svårtillgängliga. Redan nu är det dags att börja fundera på vilket sätt RPA kommer att kunna utvecklas tillsammans med andra teknologier. 

Därför kräver framtidens arbetskraft RPA

Antalet unga och äldre i befolkningen ökar kraftigare jämfört med de i arbetsför ålder och rekryteringsbehovet det närmsta 10 åren är enormt. Färre ska göra mer på kortare tid, men hur ska det gå ihop? Här tror vi att RPA kan bli en viktig hävstån

Så kan RPA minska stress på din arbetsplats

Jakten på talangerna har aldrig varit tuffare. Det är på många sätt talangernas arbetsmarknad och för att attrahera de allra bästa krävs mer än ”bara” hög lön, pingisbord på kontoret och årliga konferensresor.

Skapa en mer attraktiv arbetsplats med hjälp av RPA

Jakten på talangerna har aldrig varit tuffare. Det är på många sätt talangernas arbetsmarknad och för att attrahera de allra bästa krävs mer än ”bara” hög lön, pingisbord på kontoret och årliga konferensresor.

RPA_Webinar_Campaign
Webinar

RPA i praktiken

Detta inspelade webinar bygger på föregående, nu med fokus på RPA i praktiken. Vi gästas av Tillväxtverkets IT-Chef som nyligen implementerat RPA i verksamheten. Vi visar också en demonstration av några kraftfulla funktioner som exemplifierar hur snabbt och enkelt vi kan bygga processer med hjälp av RPA.

Ladda ner Webinaret
F_19_217-Enfo_E-bok_5_RPA_discovery_workshop
Workshop

RPA Discovery Workshop

Är du nyfiken på hur RPA kan göra nytta för din verksamhet? 
Med vår workshop får du en kartläggning av din verksamhet och identifierade processer där RPA kan göra bäst nytta!

Hämta workshopguide

Kontakta oss för en gratis konsultation