2019-04-29-Enfo-web-006-2

Rundabordssamtal för Sveriges kommuner 

Med pandemin har vi sett en exponentiell ökning av digitaliseringen på alla fronter i samhället. De direktiv som DIGG kommit ut med samt trycket från medborgarna ger än mer fokus på att förändra för att kunna möta behoven. 

Vi på Enfo vill hjälpa våra kommuner genom att skapa ett ekosystem där erfarenheter, utmaningar och möjligheter kan delas och därigenom få svar på frågor som:

  • Hur ska man dra nytta av den information som finns i systemen? 
  • Hur utvecklar och erbjuder man bättre service för medarbetare och kommuninvånare? 
  • Hur löser vi dagens behov tillsammans med framtidens utmaningar på informationsområdet? 

Som ett första steg i detta ekosystem bjuder vi in ett mindre antal deltagare/personer till rundabordssamtal och tillsammans med er vill vi utveckla detta vidare. 

Behov, krav och utmaningar är ofta likartade – tillsammans kan vi hitta smarta lösningar som kommer fler till del! 


Datum 

Torsdag den 25e mars kl. 14.00 – 16.00 

Torsdag den 15e april kl. 14.00 – 16.00 


Agenda 

14.00  – Välkomna, introduktion 

14.15 – Individuell kort presentation av deltagare 

14.30  Rundabordsdiskussion – [samtliga] 

– Kommun [representant] – kända problem, utmaningar, plan för 2021, prio-områden 

– Diskussions-slot [Alla] – idéer, synpunkter, feedback, kända lösningar/arbetssätt  

15.45 – Summering och sammanfattning, uppslag kring nästa steg 

16.00 - Tack 

Det här är ett digitalt event och privat diskussionsforum där vi använder oss av Teams som verktyg. Ett sammanfattande mötesnotat samt presentationsmaterial kommer att göras tillgängligt för nedladdning om man så önskar (för de som deltagit i eventet). 

Antalet platser är begränsat då vi vill säkra möjligheten för deltagarna från respektive kommun att både presentera sina utmaningar samt jämföra erfarenheter med övriga deltagare under dagen.  Ange i anmälan vilket datum ni har möjlighet att delta, eller om båda tillfällena fungerar. 

Vid stor efterfrågan tillämpar vi kölista och kan även anordna ytterligare en session vid senare datum. 

 

Anmälningsformulär