THE DIGITAL FINANCE DEPARTMENT

FÅ EN SMIDIG BUDGET - OCH PROGNOSPROCESS

Jobbar du mycket med manuella Excelfiler? Klipper och klistrar du in data från olika källor? Är det så att ni lägger 80% av tiden på att samla in data och endast 20% på att analysera den? Hur bra översikt har ni då och hur välgrundade beslut kan ni ta? Med rätt digitala verktyg kan ni vara med och skapa helt nya affärsinsikter och utveckla företaget. Låt resan börja idag! 

"Cyklerna för rapporteringen har blivit mycket kortare, och medarbetare behöver informationen snabbt och helst i realtid."

GUIDE
DEN DIGITALA EKONOMIFUNKTIONEN

Det vi ser idag är att mer ska kunna göras på kortare tid - och gärna med färre resurser. Här får du en handbok om hur du effektiviserar din ekonomiavdelning så att du kan lägga mer fokus på affären – mindre på administration.

LÄS MER
Plannig-guide
CASE: LÄNSFÖRSÄKRINGAR STHLM
EN DIGITALISERAD BUDGETPROCESS

Hur fungerar det i praktiken? Länsförsäkringar Stockholm implementerade, med hjälp av Enfo, en välfungerande lösning för planering och uppföljning.

LÄS MER
Enfo_Planning-and-forecasting

KONTAKTA OSS