Enfo_Digital-Finance-Department.jpg

The digital finance department

 

FÅ EN SMIDIG BUDGET - OCH PROGNOSPROCESS


Jobbar du mycket med manuella Excelfiler? Klipper och klistrar du in data från olika källor? Är det så att ni lägger 80% av tiden på att samla in data och endast 20% på att analysera den? Hur bra översikt har ni då och hur välgrundade beslut kan ni ta? Med rätt digitala verktyg kan ni vara med och skapa helt nya affärsinsikter och utveckla företaget. Låt resan börja idag! 

Cyklerna för rapporteringen har blivit mycket kortare, och medarbetare behöver informationen snabbt och helst i realtid.

NYFIKEN PÅ EN DIGITAL BUDGETPROCESS? 

Ett budget- och planeringsverktyg som passar era växande behov kan både spara resurser och ge medarbetarna tid att fokusera på affärsutveckling. 

Hur fungerar det i praktiken? Länsförsäkringar Stockholm implementerade, med hjälp av Enfo, en välfungerande lösning för planering och uppföljning.

Visionen var att förändra fördelningen av ekonomiavdelningens arbete, så att 20% av tiden skulle gå till datainsamling och 80% till analys. De tidigare lösningarna för planering och uppföljning var föråldrade och allt för många Excel-filer användes... ett väldigt vanlig scenario i många organisationer. Läs om Länsförsäkringars resa mot en digital planerings- och prognosprocess! 

Så gjorde Länsförsäkringar Stockholm

Smidigare prognos med snabbt resultat!

Är du redo att komma igång med effektivare budgetering och planering? Härligt, vi hjälper dig igång! 

Med lång erfarenhet av lyckade implementeringar av budget- och planeringsverktyg hjälper vi på Enfo dig att utforma enklare, smidigare och smartare prognos-processer. Våra konsulter förenar kunskap om affärsutveckling med djup teknisk kompetens för att finna en den bästa lösningen för din organisation. 

 

Jag vill veta mer!

LADDA NER GUIDEN - DEN DIGITALA EKONOMIFUNKTIONEN

New guide_Den digitala ekonomifunktionen_SE_iPad

Det vi ser idag är att mer ska kunna göras på kortare tid - och gärna med färre resurser. Här får du en handbok om hur du effektiviserar din ekonomiavdelning så att du kan lägga mer fokus på affären – mindre på administration.

Vår guide - Den digitala ekonomifunktionen beskriver bland annat: 

  • Ekonomiavdelningens digitala omställning

  • Förväntningarna på framtidens ekonomifunktion

  • 5 tips inför digitaliseringen inom ekonomifunktionen 

Boka en 20 minuters gratis konsultation med våra planning-experter!