End-user_remote work6
Verktyg för kostnadsoptimering i molnet

Fri rådgivning kring kostnader i AWS och Azure

Enfo erbjuder 1-2h kostnadsfri rådgivning för översyn och sammanställning av rekommenderade åtgärder som direkt och indirekt sänker företagets kostnader i AWS och Azure.

Längre ned på sidan kan du hitta fler verktyg för insikt om kostnader i molnet. 

Boka din fria rådgivning här

Verktyg för kostnadsoptimering

Enfo_20191209_049


Det här verktyget innehåller en uppsättning konkreta tips och riktlinjer som är grunden för Enfos Cloud Cost
Optimization Service och för hur vi arbetar med kostnadsoptimering i de publika molnen AWS och Azure.
Cloud Cost Optimization Tool

Guide för insikt till kostnadsoptimering

Att hantera kostnaderna är en av de absolut största utmaningarna som du kan stöta på i det publika
molnet.

En stor del av de organisationer som påbörjat sin resa eller nyttjat molntjänster under en period
inser vikten av kostnadskontroll.

Innehåll:
Vanliga kostnader som döljs i molnet
Så kostnadsoptimerar du ditt moln
Lästid: cirka 7 minuter

 

Hämta guiden för kostnadskontroll