Webinar

Red Hat och Integration

Öppen källkod, open source, har revolutionerat mjukvaruutvecklingen sedan tidigt 2000-tal och är en given del i såväl IT landskap som affärsmodeller i branschen. Linus Thorvalds är pionjären bakom operativsystemet Linux, som blev startskott för ett ekosystem som idag är en miljardindustri. Hur fungerar det att använda open source i verksamhetskritiska system och vilka är Red Hat?

Ladda ner vårt webinar där i bland annat pratar om:

  • Vad är och vilka är Red Hat
  • Varför öppen källkod, varför Red Hat
  • Evolutionen av applikationsarkitektur
  • Moln-centrerad IT infrastruktur, RH & integration - vägen framåt
  • Kundcase
  • Affärsmöjligheter och fördelar
  • Operativa (eller verksamhets) möjligheter och fördelar 

Ladda ner vårt webinar genom att fylla i dina kontaktuppgifter!